Scientology


Hvad er scientology:


Hvad er deres trosberetning:

Scientologi kultens trosbekendels blev skrevet af L. Ron Hubbard kort tid efter kultens grundlæggelse i Los Angeles den 18. februar 1954:
Skal sørge for..:
 • At alle mennesker blev skabt med samme rettigheder, uanset race, farve eller tro.
 • At alle mennesker har en umistelig ret til deres egne religiøse skikke og deres udøvelse.
 • At alle mennesker har en umistelig ret til at leve deres eget liv.
 • At alle mennesker har en umistelig ret til at bevare deres egen sunde dømmekraft.
 • At alle mennesker har en umistelig ret til at forsvare sig selv.
 • At alle mennesker har en umistelig ret til at skabe, vælge, hjælpe og støtte deres egne organisationer, kirker og regeringer.
 • At alle mennesker har en umistelig ret til frit at ytre deres meninger i tanke, tale og skrift, og til at imødegå eller udtrykke sig om andres meninger i tale og skrift.
 • At alle mennesker har en umistelig ret til at føre slægten videre.
 • At menneskets sjæl har et menneskes rettigheder.
 • At studiet af sindet og helbredelsen af mentalt forårsagede lidelser ikke bør adskilles fra religiøse sammenhænge eller foregå i et ikke-religiøst regi.
 • At ingen magt mindre end Xenu besidder retten til, åbenlyst eller fordækt, at ophæve eller tilsidesætte disse rettigheder.
 • At mennesket inderst inde er godt.
 • At mennesket stræber efter at overleve.
 • At menneskets overlevelse afhænger af det selv og dets medmennesker og af dets opnåelse af samhørighed med universet.
 • At ånden kan frelses, og at ånden alene kan frelse eller helbrede legemet.
Må ikke for Xenu (Guden):
 • At tilintetgøre sin egen art.
 • At tilintetgøre en andens sunde dømmekraft.
 • At tilintetgøre eller trælbinde en andens sjæl.
 • At tilintetgøre eller svække overlevelsen for sine fæller eller sin gruppe.
Her er hvilke regler de skal følge, jeg syntes det er en halv god kult, altså de har nogle gode punkter som de skal følge, sådan noget med at hjælpe hinanden og være gode mennesker, men de har også nogle underlige ting, fx det med en over hersker fra andre planeter osv..
external image Supernatural-Scientology-Cross.jpg
Scientolgys tegn.


Har de nogle guder:

XENU: Xenu er en galaktisk hersker han var diktator i Galactic Confederacy. I 75 år bestod Galactic Confederacy af 76 planeter og 26stjerner Jorden var også en del af GC dengang hed den Teegeeac. Alle planeterne var stærkt overbefolkede og der var ca. 178 milliarder for mange indbyggere på hver planet.
Befolkningen mindede meget om de mennesker der bor på Jorden i dag, de havde det samme tøj på og de havde fly, både, biler og tog. Det lignede nøjagtigt det som blev brugt i 1950-1960.
Xenu var ved at blive styrtet og fandt derfor på en måde at udrydde overbefolkningen. Han brugte overløbere og nedkæmpede De Loyale Officerer. Ved hjælp af psykiatere indkaldte han til skattekontrol og lammede folk med alkohol- og glykolindsprøjtninger. De blev sat på fly der lignede Douglas DC8, helt præcist den eneste forskel var at de brugte jetmotorer i stedet for propeller. Flyene fløj til Jorden, hvor de lammede folk i 100milliarder vis. Folk blev efterfølgende stablet op for foden af vulkaner. Da alle var blevet stablet op blev der sænket brintbomber ned i vulkanerne. Xenu detonerede alle bomberne på samme tid og næsten alle blev dræbt undtagen nogle få fysiske kroppe.
Deres sjæle blev tilintetgjort af eksplosionen, Disse 100milliarder af sjæle blev fanget af Xenu’s styrker i specielle elektroniske fælder som fangede sjælene i elektroniske stråler. Da alle sjælene var blevet fanget blev de ført til en biograf der blev de tvunget til at se en 3D kolossal film som varede i 36 dage. Han fratog væsnerne deres identitet. Derfor begyndte folkene at hænge sammen da de forlod biografen fordi de havde set den samme film så længe og troede de var det samme folk. Hubbard (som er stifter af Scientology sekten) kaldte dette for vildledende data. Det inkluderede alle verdens religioner, samlet er det kaldt R6 implementering.
(Hubbard tilskrev specifikt den romersk-katolske kirke og korsfæstelsen som Xenu’s indflydelse. Hubbard er blevet citeret for at have sagt at de to implementerings stationer er på Hawaii og Las Palmas som ligger på de kanariske øer.)
De kroppe der havde overlevet blev kaldt kropsthetanere som stadig klynger sig fast i folk og påvirker dem negativt, undtagen de scientologer som har lavet de nødvendige ting for at fjerne dem.
De Loyale Officerer styrtede Xenu og låste ham inde i et bjerg på en af planeterne for evigt ved hjælp af et kraftfelt drevet af et evighedsbatteri. Jorden/Tegeeack blev forladt af Galactic Confederacy og er en fængsels planet i dag.
Medlemmer af scientology får det først alt det her af vide når de bliver Opererende Thetan-3 (OT III). De skal frigøre sig fra kropsthetanerne ved hjælp af samtaleterapi.¨
external image xenu2.jpg


Hvilke kendte personer er medlem af scientology:

Der er rigtig mange kendte medlemmer af scientology, heriblandt Tom Cruise, John Travolta og mange flere. Du kan se mange flere på et link nedenunder.
Her er en video med Tom Cruise der snakker om Scientology:


Nyttige links:
Hvad er det:
http://da.wikipedia.org/wiki/Scientology
http://xenu.nu/da/whatisit.php
http://www.scientology.es/da
http://danish.theology.scientology.org/
Kendte personer:
http://www.adherents.com/largecom/fam_scientologist.html